Top 10 Best
BROWSE TOP TEN LISTS BY SUBJECT: A | B | C | DE | F | G | H | IJKLM | NOP | QRSTU | VW | X | Y | Z
 

 

RELATED LINKS

 

Top 10 Best Japanese Proverbs

Top 10 Best English Proverbs

Top 10 Best Chinese Proverbs

Top 10 Best African Proverbs

Top 10 Best Italian Proverbs

Top 10 Best French Proverbs

Top 10 Best Spanish Proverbs

Top 10 Best German Proverbs

Top 10 Best Vietnamese Proverbs

Top 10 Best Norwegian Proverbs

Top 10 Best Biblical Proverbs

Top 10 Best Fortune Cookie Sayings

 

SPONSORED LINKS

 
 
 

 
 
Top 10 Best Romanian Proverbs

#10

 

"He who steals an egg today, will steal an ox tomorrow."
Azi fură un ou, mâine un bou!
 
#9
 

"Every bird dies by its own tongue."
Fiecare pasăre, pe limba ei piere.

 
#8
 

"Love is blind, but marriage finds its cure."
Dragostea e oarbă, dar căsătoria îi găseşte leacul.

 
#7
 

"Water flows, but rocks remain."
Apa trece, pietrele rămân.

 
#6
 

"Throw the good to your left and right, and you'll find it when you need it."
Aruncă binele în stânga şi în dreapta, şi la nevoie o să-l găseşti.

 
#5
 

"Don't measure others with your own hand."
Nu măsura pe alţii cu palma ta.

 
#4
 

"One fool tangles and ten wise men cannot untangle."
Un prost încurcă, şi zece înţelepţi nu pot descurca.

 
#3
 

"There's no smoke without fire."
Nu iese fum fără foc.

 
#2
 

"Use your ears to listen, use your eyes to see, but use your mouth to shut up."
Ascultă cu urechile, vezi cu ochii, dar taci cu gura.

 
#1
 

"Had you kept silent you would have passed for a wise man."
Dacă tăceai filosof rămâneai.

 
BROWSE TOP TEN LISTS BY SUBJECT: A | B | C | DE | F | G | H | IJKLM | NOP | QRSTU | VW | X | Y | Z
Home | Quotes | Poems | Trivia | Short Stories | Tarot | Movie Quotes | Plays | Google | Wikipedia | Links

© 2010 - Top10-Best.com